Om historien

BTX Group, der bevarede koncernnavnet Brandtex indtil april 2006, har en mere end 75-årig udviklingshistorie bag sig. En historie, der spænder fra Anna og Aage Petersens start under yderst beskedne kår i 1935 i svigerfaderens gamle vandmølle i Brande til nutidens position som en stor tøjkoncern, bestående af en gruppe stærke brands med et stort internationalt udviklingspotentiale.

2005 - 2015

2015       1. januar: Brandtex A/S, Jensen Women A/S og Signature A/S fusioneres ind i BTX Group A/S 

2013       BTX Group A/S køber varemærket SOL-DESIGN

2013      Sun European Partners overtager ejerskabet af BTX Group A/S pr. 18.3.2013

2012       Pr. den 1. juli bliver de 3 afdelinger; Young, Modern og Retail Norge solgt.

2011       Jesper Roe tiltræder som ny CEO for BTX Group A/S. Fusion med John Gilbert Helgeland,
               mangeårig partner i Norge.

2010       BTX Group's 15 brands bliver grupperet i 3 afdelinger; Young, Modern og Classic.

2006       Kabooki frasælges.

2006       Brandtex Group A/S ændrer 1. april navn til BTX Group A/S.

2006       BTX Footwear etableres i Vejle.
 
2005      Der etableres fælles indkøbskontor i Shanghai under navnet BTX China.Brandtex koncernen bliver
                i maj måned solgt solgt til private equity fonden, EQT.
                I efteråret 2005 sammenlægges 4YOU A/S med Blend A/S i Vejle, og
               Silbor Fashion ApS sammenlægges med Signature A/S i Brande.

2004 - 1986

Fra midten af 1980'erne beslutter man at udvide forretningsområdet og erobre en større del af tøjmarkedet. Dels ved opkøb af virksomheder, dels ved selv at starte nye virksomheder

2002           Brandtex overtager butikskæden MacCoy

1999           Brandtex overtager Jensen Women A/S i Herning (tidligere Jensen Coat A/S)

1997           Brandtex overtager Silbor Fashion ApS i Them

1993           Blend A/S etableres som selvstændigt selskab i Vejle
1993           Brandtex overtager Kabooki A/S i Herning

1991           Brandtex stifter b.young A/S i Kolding

1990           Brandtex overtager Fransa Clothing Company A/S i Odense
1990           Virksomhedens nuværende hovedsæde i Brande opføres i ”structural glazing”
                   – en imponerende og fornem glaskonstruktion uden sprosser

1989           Brandtex stifter Signature A/S i Brande (tidligere Uniface A/S)

1986           Brandtex overtager 4YOU A/S i Haderslev

1985 - 1935

1983-84 - Brandtex etablerer sin første fabrik i udlandet Stockton i England.  Ligeledes etableres nye fabrikker i Tarm og Horsens.

1980'erne - Opbygning af produktionsenheder i det tidligere Østtyskland, Grækenland, Polen og Bulgarien. Der påbegyndes en gradvis udflytning af produktionen til udlandet.  De første år i samarbejde med eksterne systuer i hhv. Jugoslavien, Portugal, Grækenland og Polen. Senere også i samarbejde med virksomheder i Marocco, Tunesien, Albanien, Østtyskland og De Baltiske Lande. Samtidig sker der en gradvis nedlukning og salg af de danske fabrikker.

1975-81 - Brandtex etablerer egne fabrikker i Hejnsvig, Herning og Tarm. Der etableres i samme periode samarbejde med en række eksterne systuer forskellige steder i Danmark.

1971 - Brandtex omdannes fra et interessentselskab til et familieaktieselskab. Max Petersen – søn af Anna og Aage Petersen - udnævnes til adm. direktør.

1935 - Brandtex grundlægges i Brande af Anna og Aage Petersen. Først som en trikotage en gros virksomhed – og straks efter starten også med selvstændig produktion af børnetøj, baseret på lokale hjemmesyersker.

Efter stilstand for produktion og salg af tekstilvarer i krigsårene kommer der i 50'erne og 60'erne for alvor gang i aktiviteterne. Der ekspanderes i lokalområdet med opkøb af bygninger og opførelse af fabriksanlæg og lagerbygninger.