Nyhed

04.05.2015

Årsrapport 2015


BTX Group A/S udtrykker tilfredshed med 2015 resultatet.

Resultat før finansielle poster blev forbedret med kr. 10 mio. fra kr. 48 mio. i 2014 til kr. 58 mio. i 2015. Netto-éngangsindtægter påvirkede positivt, og ses der bort fra disse, blev resultatet kr. 55 mio.

Omsætningen blev på kr. 489 mio. mod kr. 498 mio. i 2014, hvilket svarer til en tilbagegang på ca. 2% i 2015. Året var dog påvirket af faldende salgsvalutaer, og omregnet til lokal valuta var omsætningen på niveau med 2014.

"Stigende dollarkurs sammen med faldende norsk og svensk kronekurs har været udfordrende for 2015, og ikke mindst i det lys er resultatet tilfredsstillende”, udtaler CEO Jesper Roe. "Jeg ser ikke en bedring i markedsvilkårene for 2016, hvor specielt valutaforhold stadig vil være ugunstige og udfordrende. Der skal arbejdes hårdt for omsætningen, men vi har mange understøttende aktiviteter i gang, så vi har grund til også at se positivt på 2016" fortsætter han.

Kontakt

Jesper Roe, administrerende direktør, BTX Group A/S; tlf. +45 96 42 41 00

BTX Group A/S

BTX Group BTX tilbyder fem stærke brands: Brandtex, Signature, Imitz, Jensen og Ciso. De har hver sin identitet og hver sit visuelle udtryk. Sammen klæder de hinanden og giver butiksudvalget maksimal bredde inden for det attraktive segment: mode til voksne kvinder. BTX Group har hovedkvarter i Brande og beskæftiger ca. 150 medarbejdere i ind- og udland.

Besøg www.btx-group.com for yderligere information om BTX Group A/S.

 

Se årsrapporten her