Nyhed

06.01.2015

Fusion


Med henblik på at skabe en mere rationel forretningsenhed er det blevet besluttet at fusionere selskaberne Brandtex A/S, Jensen Women A/S og Signature A/S ind i BTX Group A/S. Det betyder, at de tre nævnte selskaber vil ophøre, og det fortsættende selskab vil være BTX Group A/S, CVR nr. 34281718, som vil overtage alle rettigheder og forpligtelser. 

Den hidtidige selskabsstruktur har ikke længere nogen værdi for vores virksomhed, og har de seneste år kun gjort administrationen mere kompleks. Fusionen vil ikke få nogen betydning for vores forretningsfokus og markedstilgang eller på vores brands. Brandtex, Signature, Imitz, Ciso og SOL Design fastholdes og vil stadig være fokus for vores markedsføring og vores aktiviteter.