Nyheder

04. maj, 2015

Årsrapport 2015

BTX Group A/S udtrykker tilfredshed med 2015 resultatet. Resultat før finansielle poster blev forbedret med kr. 10 mio. fra kr. 48 mio. i 2014 til kr. 58 mio. i 2015. Netto-éngangsindtægter påvirkede positivt, og ses der bort...[more]


06. januar, 2015

Fusion

Med henblik på at skabe en mere rationel forretningsenhed er det blevet besluttet at fusionere selskaberne Brandtex A/S, Jensen Women A/S og Signature A/S ind i BTX Group A/S. Det betyder, at de tre nævnte selskaber vil ophøre,...[more]